Student Council

DR. G. D. POL FOUNATION
YMT AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND COLLEGE, P.G.INSTITUTE
STUDENT COUNCIL MEMEBERS 2022·23

Founder & Chairman

Dr G. D. Pol Sir

President

Dr Sanjeev Yadav

Joint President

Dr Ninad Sathe

Vice President

 

Cultural Chairman

1)      Dr Pravin Jagtap

2)      Dr Varsha Tangade

Hospitality Chairman

Dr Anil Parekar

Sports Chairman

1)      Dr Sharadkumar Salunkhe

2)      Dr Viraj Kelkar

NSS Chairman

Dr Ashish Punde

Magazine Chairman

Dr Premanand Bhalerao

Debating Chairman

Dr Mangesh Patil

LR Chairman

Dr Snehal Yadav

General Secretary

Mr Vaibhav Jaybhaye

Cultural Secretary

1)      Mr Aniket Vanave

2)      Miss Shivani Mokalkar

Event Management Secretary

 

1)      Mr Sangharsh pawar

2)      Mr Lakhan Rathod

3)      Mr Abhishek Bade

4)      Miss Neha Kadawe

5)      Miss Manisha Panthagani

Magazine Secretary

1)      Mr Kunal More

2)      Miss Palak Verma

Sports Secretary

1)      Mr Pushkar Patil

2)      Mr Abhishek Tiwari

3)      Mr Shiva Tripathi

4)      Miss Sailee Mukane

5)      Miss Vaishanvi Bangar

Debating Secretary

1)      Mr Taher Vasaiwala

2)      Miss Arpita Paratkar

Ladies Representative

1)      Miss Vidya Funde

2)      Miss Sidhika Pahariya

NSS Secretary

1)      Mr Nivrutti Kendre

2)      Mr Vishwajeet yadav

3)      Miss Ruchi Akole

Research Secretary

1)      Miss Muskan Jethani

2)      Miss Piyusha Bagul

University Representative

1)      Mr Suyog Darde